Kontakt
Kde tančíme...

Hrnčíře - Baráčnická rychta, K Šeberovu 805, P4 - Hrnčíře

Naše kurzy probíhají ve spolupráci s RC Baráček

dalila@volny.cz